تاسیسات مکانیکی بیمارستان

تهویه مطبوع بیمارستان
سيستمهاي جابجائي هوا در اتاقهاي تميز
مسیر گردش هوا:
بهترين اتاق تميز وقتي حاصل مي‌شود که سيستم جابجايي هوا بتواند تمام آلودگي هاي داخل اتاق را به بيرون انتقال دهد.
اين امر علاوه بر آنکه به نوع فیلتر و تعداد تعويض هوا بستگي دارد، به نحوه و آرايش خطوط جريان هوا نيز مربوط است.
اگر ورودي کانال هوا در وسط سقف و خروجي در پايين يکي از ديوارهاي جانبي باشد ،
هوا بطور کامل جاروب نمي‌شود و لازم است که سرعت و تعداد تعويض هوا افزايش يابد که اين راه حل مناسبي نيست و همچنین افزایش سرعت هوای ورودی پیشنهاد مناسبی در طراحی سیستم های اتاق تمیز محسوب نمی شود . پس بهترين راه آن است که هوا از يک سطح وسيعي از سقف وارد شود و از کف يا پايين ديوارهای اتاق آنهم در چند نقطه پراکنده خارج گردد. اين شيوه يک جريان پايدار هوا را ايجاد مي‌کند که قادر است آلودگي را به موقع خارج نمايد.
انواع اتاق تمیز از منظر مسیر گردش هوا:
با توجه به اینکه وجود هر گونه میدان چرخشی و گردش مجدد در داخل اتاق عمل به ویژه در مجاورت تخت عمل ، که محل قرار گرفتن تیم جراحی است می تواند موجب انتقال آلودگی ها به روی تخت شود . لازم است سیستم تهویه اتاق های عمل به گونه ای طراحی شود که جریان هوا در حد امکان تک جهتی بوده و با ایجاد کمترین میدان چرخشی موجب انتقال سریع آلودگی به خارج شود.
۱- اتاق تمیز با جریان هوای افقی :
طراحی بیشتر اتاق های تمیزباید بگونه ای باشد که دارای جریان آرام از نوع افقی یا عرضی باشند که جریان هوا را به موازات افق از دیواری به دیوارمقابل منتقل نمایند .
۲- اتاق تمیز با جریان هوای افقی دو سو :
وقتی اتاق تمیز طویل باشد و یا تعداد افراد وعملیات در اتاق تمیز بالا باشد جریان هوا از دو دیوار مقابل هم وارد اتاق می شود واز طریق کف به خارج هدایت می گردد .
۳- اتاق تمیز با جریان هوا دوگانه :
برای وقتی که لازم شد دو اتاق مجاور یکدیگر،هم جریان آرام افقی داشته باشند. این طرح پیشنهاد می شود. از یک دیوار هوای تصفیه شده وارد وازدیوار مقابل خارج شود و دراتاق دیگر از دیوار مجاور قبلی وارد واز دیوارمقابل خود که مجاور ورودی دیگری است خارج گردد.
۴- جریان ترکیبی :
می توان جریان هوا را به گونه ای طراحی کرد که هوا از دیوار افقی وارد وازکف خارج شود این نوع طراحی به دلیل وجود ضروریات خاص صورت می گیرد.
شبیه سازی جریان هوا داخل یک اتاق عمل توسط نرم افزار
فشار هوا:
فشار مثبت يکي از عواملي است که بوسيله سيستم جابجائي هوا و هواسازها بايد تأمين شود،
فشار مثبت داخل محيط نسبت به بيرون، باعث جلوگيري از ورود هواي آلوده از بيرون مي‌شود.
در حالي که قبل از اتاق تميز، ناحيه واسطه‌اي مانند رختکن وجود داشته باشد، اتاق تميز نسبت به رختکن بايد داراي فشار مثبت و نيز رختکن نسبت به بيرون داراي فشار مثبت باشد.
براي آنکه فشار مثبت ايجاد شود،
لازم است فن های ورودی قدرت کافي براي ورود هوا به اتاق را داشته باشد و نيز دريچه تخلیه هوا، ‌در اثر اعمال نيرو به پره‌هاي آن بطور خودکار باز شود.
بدين ترتيب فشار مثبت خودکار ايجاد خواهد شد يک اختلاف فشار سنج که يکطرف آن در اتاق تميز توسط لوله قرار دارد و طرف ديگر فشار هواي بيرون را نشان مي‌دهد بعنوان وسيله سنجش اين پارامتر بايد نصب و مورد استفاده قرار گيرد و یا به وسیله سیستم های هوشمند این کنترل فشار صورت گیرد . استاندارد انگلستان ، مقدار فشارنسبی مثبت را ۵/۲ ميليمتر ستون آب تعيين کرده است.
در صورت وجود فضاي واسطه، براي هر يک از دو ناحيه نيمي از اين مقدار تعيين شده است.
بخش هایی که فشار هوا باید نسبت به فضاهای مجاور مثبت باشد:
۱- اتاق های بستری بیمار
۲-اتاق ایزوله
۳-اتاق کار تمیز و دارو
۴-اتاق معاینه و درمان
بخش هایی که فشار هوا باید نسبت به فضاهای مجاور منفی باشد:
۱-سرویس های بهداشتی
۲-اتاق کار کثیف
۳-اتاق نظافت بخش
تصفیه هوا:
منظور از تصفیه هوا حفاظت بیماران و کارکنان در برابر آلودگی های هوا و کاهش انتشار باکتری ها در فضاهای مختلف بیمارستانی می باشد . مناسب ترین وسیله تصفیه هوا نصب فیلتر در مسیر جریان هوا است .فضاهایی که لازم است در برابر آلودگی هوا حفاظت شوند عبارتند از :
۱-اتاق معاینه و درمان
۲-اتاق دارو و کار تمیز
۳-اتاق ایزوله
در سيستم جابجائي هوا، حداقل از دو نوع و یا حداکثر سه نوع فیلتر استفاده مي‌شود:
۱- پيش فیلتر با بازده کم: براي ممانعت از ورود ذرات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند مانند فیلترهای فلزی.
۲- پيش فیلتر با بازده متوسط: مثل فیلتر کيسه‌اي براي ممانعت از عبورذرات کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرند.
۳- فیلتر با بازده بالا: در نقطه ورود به اتاق تميز مورد استفاده قرار می گیرند که داراي بازده ۹/۹۹ % می باشند و قابلیت جذب ذرات تا ۳/۰ ميکروني و بزرگتر را دارا می باشند.
تذکر: محل نص
ب اين فیلترها بايد بنحوي طراحي شود که امکان سنجش ، و تعويض و نصب براحتي وجود داشته باشد
کنترل منابع عفونت
يکي از منابع عفونت باکتري‌ها هستند، باکتريها که از مهمترين منابع عفونت مي‌باشند گاهي بوسيله هوا، آب و … منتقل مي‌شوند. مانند باکتري سل که بوسيله آب و يا در هوا از بيمار به شخص سالم منتقل مي‌شود.
دومين منبع مهم عفونت ويروسها هستند، از مهمترين اين ويروسها آبله مرغان، وبا، سرماخوردگي و غيره مي‌باشند.
علم اپيدولوژي و مطالعات ديگر نشان مي‌دهد که ويروس هاي موجود در هوا که عامل عفونت ها هستند
آنقدر ريز و کوچک هستند که با هيچ فيلتري قادر به جذب و تصفيه آنها نخواهيم بود و مقابله با ويروس ها
از طريق تابش اشعه ماوراء بنفش و روشهاي شيميائي علاوه بر آنکه کاملا موثر نمي‌باشد،
ممکن است گاهي اوقات خطرات و عواقبي نيز بدنبال داشته باشد.
بهترين روش مقابله با ويروس ها و باکتري ها عايق کردن اتاقهای تمیز و اتاق هاي انتظار است به اين طريق که فشار نواحي مورد نظر نسبت به ساير بخشها، مثبت باشد تا از حرکت ويروس هاي موجود در ساير بخش هاي بيمارستان به نواحي مورد نظر ( مثل اتاق عمل‌) جلوگيري شود.
سومين عامل مهم در عفونت، قارچ ها و کپک ها هستند. تحقيقات بعمل آمده نشان مي‌دهد که برخي از کپک ها مانند آسپررژيلوس براي برخي از بيماری ها مانند سرطان خون مضر است. کپک آسپررژيلوس در مغز استخوان ايجاد اختلال مي‌کند و هم‌چنين از پيوند زدن مغز استخوان جلوگيري کرده و مانع توليد گلبول قرمز در خون مي‌شود. بهترين روش مبارزه با کپک ها و کپک زدايي هواي محيط، تهويه مطبوع با تغذيه کامل از يک هواي تميز و کنترل شده (فاقد قارچ، ويروس، باکتري و غيره) مي‌باشد.
ميکروارگانيسم ها از مهمترين عوامل عفوني کردن هواي بيمارستان هستند. زيرا منابع باکتريائي و ويروسي در داخل بيمارستان بسيار است. تهويه مطبوع‌ هواي داخل بيمارستان تأثير مهمي در پاکسازي و رقيق کردن محيط از باکتري ها و ويروس هاي درون بيمارستان دارد. سيستم تهويه مطبوع هواي عفوني را از محيط بيمارستان دور مي‌کند ، بشرطي که داراي شرايط زير باشد:
۱- طراحي درست و مناسب
۲- ساخت و تهويه مناسب
۳- نگهداري درست و مناسب
۴- نسبت فشار صحيح و مناسب بين فضاهاي مورد نظر
چهارمين عامل موثر در ميزان عفونت، دما و رطوبت محيط است. رشد و نمو باکتري ها و هم‌چنين ميزان فعاليت ويروس ها کاملا به رطوبت و دماي محيط بستگي دارد. بعضي ويروس ها مانند ويروس آبله مرغان در محيط هاي مرطوب به آساني به حيات خود ادامه مي‌دهند. کدها و معيارهاي ويژه ای براي دما و رطوبت هواي محيط و تغييرات آن در بعضي از فضاهاي بيمارستاني جهت کنترل ميزان عفونت وجود دارد.
عوامل موثردر طراحی مکان های حساس بیمارستانی
الف ) اتاق عمل
يک بيمارستان بايستي به اتاق عملي با شرايط زير مجهز باشد :
۱- قابليت تغييرات دما بين °C24-20
۲- قابليت تغييرات رطوبت نسبي بين ۶۰٪-۵۰٪
۳- فشار داخل اتاق عمل بايد از فشار هواي اتاق هاي مجاور بيشتر باشد. اين عمل با تهيه ۱۵٪ هواي اضافي انجام مي‌گيرد.
۴- سيستم اندازه‌ گيري اختلاف فشار نسبی مناسب براي اطلاع از اختلاف فشار بين اتاق عمل و محيط که برای این کار می بایست ،‌سقف ، کف ، ديوارها ، دربها و پنجره‌ها بايستي بدرستي درز بندي شده باشد.
۵- مکان نصب ترمومترها و رطوبت سنج ها بايد در محلی باشند که براحتي خوانده شده و قابل مشاهده باشند.
۶- فيلترهاي مناسب مطابق با استانداردهای اتاق های تمیز
۷- تأسيسات و وسائل بکار رفته بايد کاملا سالم و بي‌عيب باشد و با استانداردهاي NFPA 8Y-99 مطابقت داشته باشد.
۸- هواي رفت حتما بايد از سقف وارد اتاق شود واز دريچه‌هايي نزديک کف تخليه شود. دريچه ‌هاي هواي تخليه بايد از کف بيش از mm45 فاصله داشته باشد. در مکان هایي که سقف بلند دارد يا در مجاورت ديوارها نبايد از ديفيوزر استفاده کرد.
۹- هنگامي که هوا داخل کانال حرکت مي‌کند بخصوص درهنگامي که سرعت جريان هوا زياد باشد و يا در پيچ ‌هاي تند و لبه تيز صداهاي ناهنجاري ايجاد مي‌شود که براي جلوگيري از ايجاد اين صداهاي ناهنجار از مواد آکوستيک داخل کانال استفاده مي‌کنند. اما در مورد اتاق عمل نبايد از اين مواد داخل کانال استفاده شود. مگر اينکه در انتهاي کانال فيلتري با راندمان حداقل ۹۰ ٪ موجود باشد.
۱۰- پوششها و آسترهاي بکار برده شده داخل کانال و هم‌چنين مواد ضدآتش که در داخل کانال بکار مي‌روند نبايد بگونه‌اي باشند که به ميکروارگانيسم‌ها اجازه رشد و تکثير دهند.
۱۱- براي کانال ها و تجهيزاتي که با هواي مرطوب سر و کار دارند بايد در پايين دست جريان هوا از کانال هایي استفاده کرد که در مقابل زنگ زدگي مقاومت داشته باشند.
تذکر: کنترل کننده ها و وسائل اندازه‌گيري که براي کنترل و تغييرات درجه حرارت ، رطوبت و فشار لازم هستند می بایست در کنار ميز سرپرست جراحي قرار داشته باشند که برا
حتی مشاهده شوند .
ب ) اتاق ريکاوري :
اتاق ريکاوري در مجاورت اتاق عمل قرار دارد و بايد در دماي °C 24 و رطوبت ۶۰٪-۵۰٪ نگهداري شود. گاهي اوقات وجود بوي مواد بيهوشي در داخل اتاق ريکاوري باعث مي‌شود که تهويه بيشتري از اين اتاق صورت گيرد. فشار اين اتاق در تعادل با فشار بقيه قسمت ها است.
ج ) بخش اورژانس :
اين بخش معمولا آلوده‌ترين بخش يک بيمارستان است به اين دليل که بيماران و افراد زيادي به اين بخش مراجعه مي‌کنند. نسبت فشار اين بخش نسبت به ساير بخشها بايد منفي باشد تا از انتشار آلودگيها جلوگيري شود. دما و رطوبت دراين بخش بايد در محدوده آسايش باشد.
د ) اتاق ايزوله :
اتاق ايزوله مکاني است براي محافظت و نگهداري بيماراني که دچار بيماريهاي عفوني سخت هستند و يا مقاومت آنها در برابر عفونت هاي باکتريهاي موجود در هوا و هاگ هاي بيماري زاي باقيمانده در هواي بيمارستان خيلي کم می باشد.
اتاق بيماراني که به بيماري هاي عفوني مبتلا هستند بايد داراي فشار منفي باشد و اتاق بيماراني که دچار نقص دستگاه ايمني هستند و مقاومت کافي در برابر عفونت ها و بيماري هاي مسري و واگيردار ندارند بايد داراي فشار مثبت باشد. درجه حرارت و رطوبت اين اتاق ها بايد با شرایط بيماران بستري شده درهر اتاق متناسب باشد.
انتخاب سیستم تهویه مطبوع مناسب برای سایر بخش های بیمارستانی
طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بهترین سیستم در یک بیمارستان منطقه ای استفاده کردن از سیستم تلفیقی می باشد که این سیستم باید دارای شرایط زیر باشد :
۱-نصب فن کویل در هر اتاق
۲-هوارسانی مرکزی (هوای تازه )
در صورت استفاده از فن کویل توجه به نکات زیر اهمیت دارد :
۱- نصب فن کویل زمینی در اتاق بیمار مطلوب نیست. صدای قطع و وصل بادزن فن کویل، بیمار را ناراحت می کند. همچنین نصب دریچه هایی روی نمای ساختمان، که هوای بیرون را بدون هر گونه کنترلی به فن کویل می رساند، در این اتاق ها مطلوب نیست.
۲- فن کویل سقفی که در داخل سقف کاذب، یا در زیر سقف به طور آشکار نصب میگردد، بهتر است تا حد امکان از تخت بیمار دور باشد. نصب فن کویل سقفی در داخل سقف کاذب که متصل به هوای تازه می باشد، ترجیح دارد. زیرا از نظر کنترل عفونت، فضای تمیز تری در داخل اتاق بستری بیمار فراهم می آورد.
۳- ترموستات فن کویل از نوع دیواری باشد که در اتاق بیمار نصب می گردد.
۴- سیستم فن کویل در این سطح بیمارستان ها، برای کنترل دما در فصل سرد و فصل گرم مناسب است ولی نمی تواند تعویض هوای لازم را تامین کند. اگر فن کویل در داخل سقف کاذب قرار می گیرد بهتر است هوای بیرون به طور جداگانه و از طریق دریچه ای که به دیوار یا سقف اتاق نصب می شود ،توسط هواساز وارد شود.
در صورت استفاده از سیستم هوارسانی توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
۱- سیستم هوارسان توانایی کنترل دما و رطوبت در فصل گرم و فصل سرد، تامین فشارهای نسبی، تعویض هوا و تصفیه هوا را داشته باشد.
۲- دستگاه هوارسان، کانال های هوای رفت و برگشت و دریچه های هوا باید با توجه به سطح صدای نامطلوب، کنترل عفونت، ایمنی و صرفه جویی در مصرف انرژی با دقت محاسبه شود.
داکت اسپلیت
تهویه مطبوع به عنوان یکی از بخش تخصصی تاسیسات مکانیکی، شامل قسمت های سرمایش، گرمایش و تعویض هوا می باشد. همانطور که در مقاله نگاهی گذرا به تهویه مطبوع نیز اشاره نمودیم: در این میان سرمایش از اهمیت خاصی برخوردار است. داکت اسپلیت ها را به عنوان یکی از تجهیزات تولید کننده ی برودت و حرارت در دسته بندی سیستم های مستقل می باشد. در واقع داکت اسپلیت همان اسپلیت یونیت در اندازه ی بزرگتر و با قابلیت کانال کشی به فضاهای مختلف می باشد.
داکت اسپلیت چیست؟
داکت اسپیلت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در جهان است. این دستگاه مانند اسپیلت دیواری از دو بخش تشکیل شده است:
۱-یونیت داخلی (هوا ساز)
۲-یونیت خارجی (کندانسور)
نحوه ی عملکرد دستگاه:
مکش هوای داخلی و ایجاد سرمایش و گرمایش در آن به عهده ی یونیت داخلی (هواساز) می باشد. عمل سرمایش این دستگاه مانند اسپلیت یا کولر گازی است به این صورت که گاز مبرد پس از طی سیکل مربوطه (رانکین) با عبور از داخل لوله های اواپراتور و تبخیر برودت تولید می نماید و هوا مکش شده از داخل محیط و عبور داده شده از روی این لوله ها (توسط فن های دستگاه) سرد شده و به محیط بازگشت داده می شود. در خصوص عمل گرمایش دو رویکرد را در مقابل داریم: ابتدا آنکه سیکل تراکمی در مدار باشد و تنها با تغییر در جهت حرکت مبرد (استفاده از شیر اختناق دو طرفه) جای اواپراتور و کمپرسور تغییر کرده هوای عبور داده شده از روی لوله های هواساز گرم شود و به محیط بازگشت داده شود. اما این امر مستلزم مصرف انرژی الکتریکی بوده که به صرفه نمی باشد و هزینه ی زیادی را به کارفرما تحمیل خواهد نمود.
معمولا در عمل گرمایش در صورتی که نخواهیم
از سیکل تراکمی استفاده نماییم (به دلیل هزینه ی برق بالا) آب گرم تولید شده توسط پکیج یا موتورخانه از کویل تعبیه شده در دستگاه عبور می کند و با این کار هوای عبوری از روی کویل را گرم می کند و به محیط منتقل می کند (مانند فن کویل).
در عمل سرمایش منبع مصرفی دستگاه، برق و در عمل گرمایش (به صورت توضیح داده شده در بالا)، گاز است.
محل جاگذاری دستگاه:
داکت اسپلیت در سقف کاذب ساختمان ها قرار می گیرد و به وسیله کانال هایی که به آن ها متصل می شود، هوای گرم یا خنک را در محیط پخش میکند.
تقسیم بندی داکت اسپلیت از نظر نوع کمپرسور:
۱-داکت اسپلیت معمولی (کمپرسور دور ثابت):
۲-داکت اسپلیت اینورتر دار (کمپرسور دور متغیر):
مزایای داکت اسپلیت:
۱- تهویه چندین فضا به صورت هم زمان
۲- امکان استفاده در مناطق گرمسیر تا دمای ۵۴ درجه
۳- امکان نصب کویل آب گرم جهت گرمایش
۴- دارا بودن فیلتر ضد قارچ با قابلیت شست و شو
۵- دارا بودن ترموستات برای تنظیم دلخواه دمای محیط
۶- حذف سیستم رادیاتور و لوله کشی های مربوطه
۷- مناسب برای فصل تابستان و کاهش مصرف برق نسبت اسپیلت یونیت
۸- مناسب برای فضا های کوچک و بزرگ
۹- بدون نیاز به اوپراتور جهت راه اندازی و بهره برداری
۱۰- قابلیت طراحی سیستم مناسب با گرم ترین و سردترین مناطق
۱۱- حذف کانال کشی عمودی و به تبع آن استفاده مناسب از فضا
۱۲- استقلال واحدهای ساختمانی
تذکر: استفاده از این دستگاه در کنار سیستم گرمایش از کف شرایط آسایش بسیار خوبی را رقم زده و بسیار لوکس می باشد هزینه ی این سیستم از مینی چیلر و فن کویل به عنوان یک سیستم لوکس پایین تر می باشد.
معایب داکت اسپیلت:
۱- عدم دسترسی به هوای تازه
۲- عدم کنترل رطوبت
۳- عدم توانایی کنترل بر روی دمای بخش های مختلف ساختمان (روشن و خاموش شدن دستگاه به صورت مرکزی)
تذکر: در صورت استفاده از دو دستگاه مجزا برای پذیرایی و اتاق خواب ها این مشکل تا حد زیادی قابل رفع می باشد.
۴- این دستگاه ها به دلیل ظرفیت پایین تر بازده کمتری نسبت به چیلر و مینی چیلر دارند
تفاوت سیستم داکت اسپلیت با سیستم اسپلیت دیواری و رادیاتور:
۱- استفاده از یک هواساز مرکزی به جای چنذ پنل دیواری در یک واحد
۲- سیستم گرمایش قوی تر نسبت به اسپلیت دیواری و رادیاتور
۳- در سیستم گرمایشی داکت اسپلیت از گاز ولی در اسپلیت دیواری از برق استفاده میشود که باعث کاهش هزینه انرژی در داکت اسپلیت می شود.
۴- امکان تهویه هوای خروجی (دارا بودن فیلتر) در داکت اسپلیت بر عکس اسپلیت دیواری و رادیاتور
۵- امکان تنظیم دمای دلخواه در داکت اسپلیت
۶- کارایی بهتر سیستم داکت اسپلیت در روز های خیلی گرم و خیلی سرد
۷- عدم اشغال فضای داخلی محیط برخلاف رادیاتورها
۸- استفاده از جریان همرفت اجباری و عدم تشکیل دوده بر روی دیوار یا پرده (برخلاف رادیاتور)
۹- میزان آسایش بیشتر (عدم برخورد مستقیم باد گرم و سرد با اشخاص)
تفاوت داکت اسپلیت با سیستم چیلر و فن کویل:
۱- عدم اشغال فضای زیاد در زیرزمین و بام برای نصب داکت اسپلیت برعکس چیلر، برج خنک کن و …
۲- عدم نیاز به کارشناس جهت تعمیر و نگهداری داکت اسپلیت برعکس چیلر، برج خنک کن، فن کویل و …
۳- عدم وجود لوله کشی های طولانی در کف و سقف برعکس فن کویل
۴- در چیلر از آب به عنوان سیال واسطه در عمل سرمایش استفاده می شود. این وظیفه در داکت اسپیلت بر عهده مبرد است.
چیلر جذبی
چیلرهای جذبی نیز همانند چیلرهای تراکمی یکی از بخش های تخصصی تهویه مطبوع در تاسیسات مکانیکی به حساب می آیند که برای انتخاب آنها می بایست از اطلاعات زیادی برخوردار بود و دقت نظر بالایی به کار برد. در مقاله ی نگاهی گذرا به تهویه مطبوع به آن اشاره کردیم که قسمت های مختلف تهویه، سرمایش، گرمایش، تعویض هوا و اگزاست را شامل می شود، همچنین چیلر را به عنوان یک سیستم مرکزی معرفی کردیم که در سرمایش به عنوان تولید کننده ی برودت، از آب به عنوان سیال انتقال دهنده ی حرارت و فن کویل به عنوان کنوکتور حرارتی استفاده می کند، در مقاله ی انواع چیلر، چیلرها را بر اساس تنوع سیستم های اصلی به انواع مختلفی تقسیم بندی نمودیم، در مقاله ی چیلر تراکمی (۱)، چیلرهای تراکمی دارای کمپرسور سیلندر پیستونی و کمپرسور گریز از مرکز را مورد بررسی قرار دادیم، در مقاله چیلر تراکمی (۲) چیلرهای تراکمی دارای کمپرسور اسکرو و اسکرال را بررسی نموده مزایا و معایب هریک را برشمردیم، در این مقاله سعی بر آن داریم نگاهی به چیلرهای جذبی و سیکل کارکرد آنها داشته باشیم. همچنین مزایا و معایب این سیستم بسته به نوع چیلرجذبی متفاوت است.
چیلرهای جذبی بسته به شرایط برخی پروژه ها می توانند جایگزین مناسبی برای چیلرهای تراکمی باشند. انرژی مورد نیاز این چیلر بر خلاف چیلر تراکمی که الکتریسیته است از طریق بخارآب، آب داغ یا آّب گرم تامین می شود. این نوع چیلر مانند چیلر تراکمی آ
ب سرد مورد نیاز سایر تجهیزات تهویه مطبوع مانند فن کویل و هواساز را تامین می کند. اجزای پیلر جذبی عبارتند از : اواپراتور، ابزربر، پمپ، شیر اختناق، ژنراتور، کندانسور
اصول کار چیلر جذبی:
در چیلرهای جذبی مبرد که عمدتا آب است پس از اواپراتور (گیرنده ی دما) به گاز تبدیل شده وارد ابزربر می شود و در انجا با مایع لیتیم بروماید به عنوان جاذب ترکیب و در نتیجه رقیق می شود. پس از آن توسط پمپ فشارش افزایش پیدا کرده و به ژنراتور فرستاده می شود و در آنجا توسط حرارت از لیتیم بروماید جدا می شود و به کندانسور می رود در آنجا بخار مبرد به مایع تبدیل شده و پس از عبور از شیر اختناق با از دادن فشار به اواپراتور باز می گردد. لیتیم بروماید غلیظ موجود در ژنراتور به وسیله ی شیر اختناق فشارش کاهش پیدا می کند و به محفظه ی ابزربر بازگشت داده می شود تا مجددا با مبرد ترکیب شود. این همان سیکل تبرید رانکین است با این تفاوت که در چیلر تراکمی کمپرسور با مصرف بالای برق وظیفه ی افزایش فشار مبرد تا فشار کندانسور را داشت لیکن در چیلر جذبی افزایش فشار توسط پمپ انجام می شود به همین دلیل مصرف برق بسیار کمتری نسبت به چیلر تراکمی دارد و همده ی مصرف انرژی صرف گرم کردن ژنراتور می شود.
مزایای چیلر جذبی:
صرفه جویی در مصرف برق: (افزایش فشار به وسیله ی پمپ انجام می شود در نتیجه مصرف برق بسیار پایین تر است.)
صرفه جویی در هزینه نصب شبکه برق (پست برق کوچکتر با ظرفیت پایینتر)
عدم نیاز به برق اضطراری(به علت مصرف نکردن برق در مواردی مانند بیمارستان به برق اضطراری نیاز نیست.)
صرفه جویی در هزینه های جاری (از اب گرم تولید شده می توان جهت مصرف روزانه استفاده کرد.)
بهبود راندمان دیگ ها در تابستان (در مکان هایی مانند بیمارستان می توان از بخار تولید شده برای استریل کردن و استفاده از سایر تجهیزات تهویه مطبوع بهره برد.)
بازگشت هزینه ی اولیه : (با توجه به عدم استفاده از برق در نتیجه ما به التفاوت قیمت اولیه ی این چیلر با چیلر تراکمی بعدا در هزینه ی انرژی مصرفی جبران می شود.)
کاهش صدا و لرزش: (بر خلاف چیلرهای تراکمی منبع اصلی تولید صدا یعنی کمپرسور وجود ندارند.)
استفاده از مبرد دوستدار محیط زیست: (عمدتا از آّب به عنوان مبرد استفاده می کنند در نتیجه خطراتی که گازهایی مانند فرین برای طبیعت داشتند را ندارند.)
قابلیت استفاده از انرژی های نو مانند انرژی تابشی خورشید
معایب:
هزینه ی اولیه بالا
نیاز به اوپراتور
بازده ی تولید برودت پایین
هزینه های تعمیرات و نگهداری بالا
نیاز به برج خنک کننده ی بزرگتر (خنک نمودن ابزربر و کندانسور)
تقسیم بندی چیلر جذبی:
چیلر های جذبی به سه شكل طبقه بندی می شوند.
الف) از نظر حرارت مورد استفاده در ژنراتور:
چیلر های جذبی آب گرم
چیلر های جذبی آب داغ
چیلر های جذبی بخار
چیلر های جذبی شعله مستقیم
تذکر: در حال حاضر تمامی این نوع چیلرها تولید می شوند ولی چیلرهای شعله مستقیم بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند.
ب)از نظر ماده مبرد و جاذب:
چیلر های جذبی لیتیم بروماید
چیلر های جذبی آمونیاكی
چیلر های جذبی سیلیكاژلی
تذکر: در میان چیلر های بالا چیلر های لیتیم بروماید کاربرد بیشتری دارند.
ج) از نظر چرخه ی غلیظ سازی جاذب:
چیلر های جذبی تك اثره لیتیم بروماید
چیلر های جذبی دو اثره لیتیم بروماید
چیلر های جذبی سه اثره لیتیم بروماید
چیلر های جذبی یك مرحله ای آمونیاكی
چیلر های جذبی چند مرحله ای آمونیاكی
تذکر: در حال حاظر چیلر های دو اثره لیتیم بروماید بیشترین استفاده را دارند.
د) تقسیم بندی از نظر نوع مبرد و چرخه ی غلیظ سازی جاذب:
به دلیل پراکندگی در تقسیم بندی های بالا و همچنین منسوخ شدن برخی از چیلرها، نوعی تقسیم بندی کلی در نظر گرفته می شود که به نوعی ترکیبی از تقسیمات بالاست.
چیلر تک اثره: تغذیه بخار و تغذیه آب داغ
چیلر دو اثره: تغذیه شعله مستقیم و تغزیه بخار
انواع وسایل گرمایشی
با فرا رسیدن فصل سرما اقدام به گرم کردن منازل به اولویت اول هموطنان عزیز در بین سیستم های تاسیسات مکانیکی تبدیل شده است. سایت انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران در نظر دارد در این مقاله انواع تجهیزات گرمایش را مورد بررسی قرار دهد تا انتخاب از میان انبوه این وسایل برای عموم مردم ساده تر شود.
عوامل بسیازی از جمله هزینه ی سیستم گرمایش، هزینه ی انرژی، مساحت فضا و زمان گرم نگه داشتن آن در انتخاب مناسب ترین سیستم گرمایشی موثر هستند. بی توجهی به هر یک از این عوامل باعث خواهد شد تا علاوه بر صرف هزینه ی مازاد، گرمایش مطلوبی فراهم نگردد.
مهمترین مساله در انتخاب نوع سیستم گرمایشی مساحت فضایی است که می خواهیم اقدام به گرم کردن آن نمائیم. انتخاب دستگاه با اندازه ی مناسب تاثیر زیادی در کاهش ه
زینه های گرمایش دارد. دستگاه با ظرفیت بالا علاوه بر هزینه ی اولیه اضافی باعث ناکارآمدی دستگاه و همچنین بروز مشکلات جدی خواهد شد. از طرفی دستگاه با ظرفیت پایین نیز برای محیط های بزرگ مناسب نیست زیرا در این صورت دستگاه می بایست با حداکثر توان کار کند که این عمل فقط باعث افزایش مصرف انرژی می شود و تاثیری در گرم نمودن محیط ندارد. همچنین این امر عمر سیستم را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در این موارد بهتر است از دو دستگاه استفاده شود.
هر کدام از وسایل گرمایشی معایب خاص خود را دارند، مصرف انرژی زیاد، گرمایش کم و… . با انتخاب مناسب نسبت به محیط مورد نیاز می توان معایب را به حداقل رسانید و از محاسن بی شمار این دستگاه ها بهره ی لازم را برد.
وسایل گرمایشی به دو دسته تقسیم می شوند. دستگاه هایی که از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کنند و دستگاه هایی که از برق بهره می برند. باید به این نکته توجه داشت که در کشور ما به علت پایین تر بودن هزینه ی گاز نسبت به برق، استفاده از وسایل گازسوز معمولا مقرون به صرفه تر خواهد بود.
بخاری گازی:
بدون شک از قدیمی ترین و پرکاربردترین نوع وسایل گرمایش در ایران و حتی در دنیا بخاری های گازی می باشند این بخاری ها کم هزینه ترین نوع تجهیزات گرمایشی می باشند. بخاری های گازی بر اساس نوع استفاده به انواع دیواری و زمینی و یا بدون دودکش و دودکش دار و همچنین از نظر شکل ظاهری به دو نوع شومینه ای و معمولی تقسیم می شوند. بخاری های شومینه ای دارای شکل ظاهری شبیه به شومینه هستند. مصرف انرژی کمتر و تولید گرمای بیشتر از خصوصیات بخاری های شومینه ای می باشد. اما در مقابل ترکیب شدن گازهای تولیدی با هوای محیط و خشک کردن هوا از معایب این بخاری ها به شمار می آید.
نکات مهم در استفاده از بخاری های گازی:
– برچسب مصرف انرژی بخاری بررسی شود. این نماد بیان کننده ی مقدار گرمای تولیدی بخاری نسب به میزان گاز مصرفی آن می باشد.
– بخاری می بایست مناسب متراژ محیط انتخاب شود. بخاری های کوچک برای محیط های بزرگ و همینطور بخاری های بزرگ برای محیط های کوچک مناسب نمی باشند.
– دودکش بخاری می بایست بررسی شود تا علاوه بر داغ بودن بدنه ی دودکش از نصب کلاهک H در دهانه ی خروجی نیز اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت خروج گازهای سمی با مشکل مواجه است و این گازها وارد محیط می شوند. مقاله ی نکات کلیدی نصب دودکش می تواند راهنمای خوبی جهت جلوگیری از بروز این مشکل باشد.
– برای محیط های کمتر از ۵۰ متر و بسته بخاری های دیواری دودکش دار و برای محیطهای کمتر از ۵۰ متر و نیمه باز بخاری های بدون دودکش مناسب می باشند.
– شعله ی بخاری می بایست به رنگ آبی باشد لذا شیشه ی بخاری باید به گونه ای باشد که مانع دیدن شعله نشود. اگر رنگ شعله زرد یا نارنجی بود حتما بخاری دارای نقص فنی می باشد.
– از آب بندی بودن محل اتصال شلنگ به بخاری و همچنین لوله گاز می بایست اطمینان حاصل شود.
– هنگام استفاده از بخاری بهتر است زیر در یا درز پنجره ها کمی باز باشد تا اکسیژن مورد نیاز جهت سوختن فراهم شود.
– بخاری ها می بایست هر سه سال سرویس شوند.
مزایای بخاری گازی:
– قیمت ارزان
– مصرف انرژی پایین
– تولید گرمای زیاد
– نصب آسان
– سیستم مستقل هر واحد
– هزینه ی تعمیر و نگه داری پایین
معایب بخاری گازی:
– خشک کردن هوای محیط
– اشغال فضای محیط
– خطر نشت گازهای سمی به محیط
– دوده گرفتن دیوار و پرده ها
بخاری برقی:
بخاری برقی همانطور که از نامش پیداست از انرژی الکتریکی به عنوان سوخت مورد نیاز استفاده می کند. این بخاری معمولا کوچکتر از بخاری گازسوز می باشد اما هزینه ی مصرف انرژی آن به شدت بالاتر است. الکتریسیته باعث گرم شدن المنت شده و از طریق فن های تعبیه شده (در بخاری های فن دار) گرما را به فضا انتقال می دهند. بخاری های برقی نسل جدید دارای ترموستات اوتوماتیک هستند تا با توجه به دمای مورد نیاز اقدام به گرم کردن محیط نمایند و سپس خاموش شوند. دمای هوا، نوع عاق بندی محیط، میزان رطوبت محیط از مهمترین عواملی هستند که در انتخاب نوع بخاری برقی مناسب دخیل می باشند.
انواع بخاری برقی:
– بخاری برقی فن دار:
این نوع از بخاری برقی ها گرمای تولید شده توسط المنت را به وسیله ی فن به محیط انتقال می دهند. از مزایای استفاده از فن می توان به سرعت بخشیدن به گرم کردن محیط، چرخش بهتر هوا و همچنین باز بودن دست تولید کننده جهت ساخت دستگاه ها با ابعاد کوچکتر اشاره کرد. این بخاری ها دارای ترموستات اتوماتیک و همچنین سنسور خاموش شدن می باشند تا در صورت گرم شدن بیش از حد خاموش شوند. بخاری های فن دار برای محیط های دارای رطوبت بالا مناسب نمی باشند. این بخاری ها دارای امنیت فوق العاده و همچنین راندمان بالا می باشند.
– بخاری برقی تابشی:
در بخاری های تابشی از چندین لامپ یا المنت استفاده می شود
و گرمای تولید شده از طریق تابش به محیط منتقل می شود. لامپ این بخاری ها از جنس هالوژن یا کوارتز مقاوم در برابر حرارت می باشند. در پشت این لامپ ها سطح تابشی قرار می دهند تا گرمایی که به سمت دستگاه وارد می شود نیز به محیط تابش یابد. این بخاری ها دارای مصرف برق کمتری نسبت به سایر بخاری های برقی بوده اما راندمان آنها نیز در حدود ۸۶ درصد می باشد که از مدل فن دار کمی پایین تر است.
– رادیاتور برقی:
شکل ظاهری این بخاری ها مانند رادیاتور گازی بوده (در ادامه ی همین مقاله با این وسیله ی گرمایشی نیز آشنا خواهیم شد.) با این تفاوت که داخل این رادیاتورها به جای آب از روغن به عنوان انتقال دهنده ی حرارت استفاده می شود. المنت برقی در کف دستگاه قرار دارد و باعث گرم شدن روغن می شود، روغن گرم شده توسط سیستم کانوکشن به بالا و روغن سرد به پایین جهت گرم شدن منتقل می شود. این چرخه باعث گرم شدن محیط خواهد شد. استفاده از روغن به جای آب باعث شده تا در حجم کمتر بتوان انرژی گرمایی بیشتری جذب کرد و در نتیجه گرمای بیشتری تولید نمود.
همانطور که در قسمت بخاری گازی گفته شد، استفاده از بخاری های بدون دودکش و همینطور بخاری های دیواری در محیط های کوچک مانند اتاق خواب ها مناسب نمی باشند، به همین علت این نوع بخاری های برقی می توانند جایگزین مناسبی در این امر باشند.
– بخاری کانوکتوری بدون فن:
تفاوت این بخاری ها با بخاری های فن دار در این است که نیازی به روشن بودن فن جهت انتقال گرما نیست و به همین دلیل این دستگاه ها صدای کمتری نسبت به بخاری های فن دار تولید می کنند. اما همانطور که در مزایای بخاری های فن دار به قابلیت ساخت در ابعاد کوچک اشاره شد ذکر این نکته ضروری است که این مدل از بخاری های برقی دارای ابعاد بزرگتری می باشند.
– بخاری حمامی:
این نوع بخاری ها مناسب محیط هایی با میزان رطوبت ۱۰۰ درصد مانند حمام یا سرویس بهداشتی می باشند. این بخاری ها می توانند هم از نوع تابشی باشند هم از نوع فن دار. در ساخت بخاری های حمامی ار لامپ مادون قرمز جهت تولید گرما استفاده می شود و سیستم انتقال گرما نیز به صورت تابشی می باشد. امنیت این بخاری ها بسیار بالاست به طوری که کلید روشن و خاموش کردن آن ها از طریق بند به دستگاه متصل است. این بخاری ها به صورت دیواری می باشند و معمولا قسمتی نیز به عنوان محل قرار گیری حوله در آن ها تعبیه می شود. در پایان می بایست به این نکته توجه داشت که هنگام نصب این بخاری ها حتما از سیم ضد آب استفاده شود.
مزایای بخاری برقی:
– اشغال فضای کمتر نسبت به بخاری های گازی
– بدون نیاز به دودکش و دردسرهای مخصوص به آن
– عدم تولید دوده
– کم خطر بودن
معایب بخاری برقی:
– مصرف زیاد برق
– بازده کمتر نسبت به بخاری گازی
شومینه:
این دستگاه های گرمایشی دارای ظاهری زیبا و لوکس می باشند اما معایب بی شمار آن ها باعث شده تا عملا استفاده از آن ها به هیچ عنوان توصیه نگردد.
معایب شومینه:
– گرمای تولیدی این دستگاه ها به حدی پایین است که نیاز به دستگاه دوم جهت گرم کردن محیط احساس می شود.
– محفظه ی احتراق این دستگاه ها در محیط است که باز بودن آن باعث تولید آلودگی و همچنین خطرات ناشی از بازی گوشی کودکان و در نتیجه آتش سوزی می شود.
– راندمان پایین این دستگاه ها باعث افزایش مصرف انرژی می شود.
رادیاتور دیواری:
همانطور که در مقاله ی نگاهی گذرا به تهویه مطبوع اشاره شد این کنوکتور حرارتی در انواع سیستم های مرکزی و مستقل قابل استفاده بوده. یعنی جهت استفاده از این وسیله ی گرمایش نیاز به موتورخانه یا پکیج حرارتی می باشد. آب گرم تولید شده توسط بویلر از طریق پمپ به داخل پره های رادیاتور منتقل می شود و بخشی از گرمای آب از طریق عمل جابه جایی و بخش دیگر از طریق عمل تابشی پره ها به محیط منتقل می شود. رادیاتور یا شوفاژ معمولا زیر پنجره ها نصب می گردند و به همین علت باعث گردش هوای مطبوع و توزیع مناسب گرما در محیط خواهد شد.
انرژی مورد نیاز شوفاژ ها از طریق گاز شهری یا گازوئیل (در برخی موتورخانه ها) تامین می شود و مهمترین عامل در انتخاب تعداد پره ها متراژ واحد می باشد.
نام گذاری رادیاتورها وابسته به تعداد پره ها، عرض پره ها، ارتفاع محور تا محور لوله های رفت و برگشت می باشند. به عنوان مثال رادیاتور ۵۰*۲۰۰*۲۵ دارای ۲۵ عدد پره با پهنای ۲۰۰ میلی متر و همچنین ارتفاع محور تا محور لوله های رفت و برگشتی ۵۰۰ میلی متر می باشد.
این دستگاه گرمایشی نیز مانند سایر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی بر اساس جنس و نوع ساخت به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند که در زیر به آن ها اشاره خواهیم نمود.
انواع رادیاتور از منظر نوع ساخت:
– رادیاتور تک لوله ای:
این رادیاتورها از بخار به عنوان سیال انتقال حرات استفاده می کند.
– رادیاتور دو لوله ای:
این رادیاتورها که به عبارتی می توان رادیاتورهای معمولی نیز
از آنها نام برد از آب گرم برای انتقال حرارت استفاده می کند.
انواع رادیاتور بر اساس جنس:
– رادیاتور فولادی:
نسل فدیمی رادیاتور ها از جنس فولاد ساخته می شدند. پره های این رادیاتور ها را از دو صفحه ی آهنی با ضخامت ۱۲۵ میلی متر می ساختند که این صفحه ها از طریق جوش مقاومتی به هم متصل بودند. تعداد این پره ها نیز با در نظر گرفتن متراژ محیط قابل تغییر بود.
– رادیاتورهای آلومینیومی (پنلی):
نسل جدید رادیاتورها می باشند. این نوع از رادیاتورها دارای استحکام بالا، وزن سبک و ابعاد کوچک می باشند. این شوفاژها در کوتاهترین زمان گرم می شوند. در کنار این مزایا می توان به خصوصیات دیگری چون مقاومت بالا در برابر خوردگی، نگه داری و نظافت ساده به واسطه ی یکپارچه بودن رادیاتور، زیبایی و تنوع در مدل این رادیاتورها، انتقال مطلوب گرما به واسطه ی ترکیبی از انتقال حرارت تشعشع و جابه جایی اشاره کرد که باعث شدند استفاده از این مدل رادیاتور بسیار رواج پیدا کند. البته مهمترین عیب ذکر شده برای رادیاتورهای پنلی، عدم توانایی در اضافه نمودن طول رادیاتور به دلیل یکپارچه بودن آنها است.
مزایای رادیاتورهای دیواری:
– نصب سریع و آسان
– ظاهری زیبا
– اشغال فضای کمتر نسبت به بخاری
– عدم نیاز به دودکش و در نتیجه عدم تولید دوده
– سرویس ساده
معایب رادیاتورهای دیواری:
– لوله کشی زیاد به علت فاصله ی زیاد موتورخانه تا رادیاتور (در سیستم های مرکزی)
– مصرف برق به علت نیاز به پمپاژ آب
– وابستگی به آب
– اشغال فضا توسط موتورخانه (در سیستم های مرکزی)
رادیاتور قرنیزی:
بدون شک جدیدترین نوع سیستم گرمایشی رادیاتور های قرنیزی می باشند که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در کشور انگلستان تولید شدند. همانطور که از نام آن ها مشخص است این سیستم نیز در گروه رادیاتور ها قرار خواهد گرفت. این رادیاتورها از ترکیب سیستم رادیاتورهای دیواری و سیستم گرمایش از کف به وجود آمدند. (در ادامه سیستم گرمایش از کف نیز به صورت خلاصه توضیح داده خواهد شد.) در رادیاتور های دیواری به ویژگی مهم آنها شامل نصب سریع و آسان اشاره نمودیم، همچنین در گرمایش از کف به ویژگی های مهم این سیستم یعنی گرمایش یکنواخت با امکان گرمایش از پایین ترین سطح محیط اشاره خواهیم نمود. ترکیب این خصوصیات باعث تولید مطلوبترین سیستم گرمایشی یعنی رادیاتورهای قرنیزی شدند.
رادیاتورهای دیواری هوای اطراف خود را گرم می نمایند و این هوا به علت سبکی به طرف سقف اتاق حرکت کرده و باعث جابه جایی با هوای سنگین یعنی هوای سرد می شوند، در نتیجه قسمت بالایی اتاق که نیازی به گرم کردن آن نیست زودتر از قسمت پایینی اتاق گرم می شود که این یک عیب بزرگ محسوب می شود. در صورتی که رادیاتورهای قرنیزی به علت جایگیری در فضای دور تا دور اتاق و همچنین پایینترین نقطه باعث ایجاد منبع حرارتی یکپارچه در تمام جهات و در نتیجه گرمایش یکنواخت می شوند.
یکی دیگر از ویژگی های این سیستم این است که حذف رادیاتورهای دیواری امکان تنوع بیشتر در چیدمان وسایل و بهره برداری مطلوب تر از فضای اتاق را فراهم می سازد.
مزایای رادیاتورهای قرنیزی
– کاهش چشم گیر اشغال فضا نسبت به رادیاتورهای دیواری
– نصب آسان بدون نیاز به عملیات خاص مانند کف سازی
– ظاهری زیبا
– راندمان بالا
– عدم تولید دوده
– مناسب جهت مناطق مرطوب
– استفاده از آب با دمای کم و در نتیجه کاهش مصرف انرژی به میزان ۲۵ درصد
– قابلیت استفاده با انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی
– افزایش سطح گرمایش نسبت به رادیاتورهای دیواری
– افزایش سرعت گرمایش نسبت به سیستم گرمایش از کف
گرمایش از کف:
سایت جامع تاسیسات مکانیکی در خصوص این سیستم گرمایش نیز مقاله ی مستقلی ارائه نموده است. در این مقاله سعی داریم خلاصه ای از این سیستم برای علاقه مندان مطرح کنیم. لذا دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما مقاله ی گرمایش کفی را مطالعه نمایید.
بدون شک این سیستم با قدمت ترین و در عین حال مدرن ترین و پاکیزه ترین سیستم گرمایشی می باشد. قدمت این سیستم به دورانی باز می گردد که در حمام های باستانی حرارت موجود در دود ناشی از سوختن موادی مانند چوب (برای گرم کردن آب حمام) با عبور از مسیرهای تعبیه شده در زیر کف (گربه رو) باعث گرمایش فضای حمام می شده است.
در این سیستم نیز مانند پکیج و موتورخانه از آب جهت انتقال دهنده ی حرارت استفاده خواهد شد. آب گرم از داخل لوله های پنج لایه که در کف اتاق ها جانمایی شده است عبور داده می شود و حرارت به صورت تشعشعی به محیط منتقل خواهد شد.
در گذشته شبهات های زیادی مبنی بر غیر بهداشتی و مضر بودن این سیستم برای ساکنین و تجهیزات ساختمان به گوش می رسید. ایراداتی ناشی از انتشار کرک فرش ها، گرد و غبار و… که باعث بروز مشکلات تنفسی و ریوی برای افراد حاضر در محیط می شود و یا اینکه عمر فرش های ساختمان و یا کف سازی با
استفاده از این سیستم کاهش می یابد، اما امروزه تولید کنندگان لوله های پنج لایه با کسب مجوز های لازم به این شبهات پایان داده و موجبات آسودگی خیال مصرف کنندگان را فراهم نموده اند. سوپرپایپ یکی از برند های لوله پنج لایه مورد تایید سایت جامع تاسیسات مکانیکی می باشد که می توانید لیست قیمت آن را در فروشگاه مجازی ما مشاهده نمائید.
مزایای سیستم گرمایش از کف:
– بدون حتی یک درصد اشغال فضا
– گرمایش یکنواخت
– افزایش سطح گرمایش (سطح مقطع کف اتاق)
– ایجاد گرمایش از پایین ترین سطح (کف اتاق)
– کاهش هدر رفت انرژی
– گرم بودن کف اتاق ها ( سرامیک و…) و احساس آسایش بیشتر
– در دید نبودن تجهیزات
– ایجاد گرما تا ارتفاع دو متر
– قابلیت کارکرد به عنوان سیستم ذوب کننده ی یخ در باند فرودگاه ها، رمپ ساختمان ها، بر روی پشتبام ها، فضا های سرباز و استادیوم های ورزشی و …
– عملکرد پاکیزه ( عدم تولید دوده و …)
– استقلال کامل فضاهای مختلف یک واحد آپارتمان به واسطه ی تنظیم دستی یا اوتوماتیک دما در اتاق های مختلف
– قابلیت اتصال به سیستم پکیج و موتورخانه
– رزرو حرارتی بالا
معایب سیستم گرمایش از کف:
– سرعت پایین در ایجاد گرمایش برای نخستین بار پس از روشن شدن
– هزینه ی اولیه ی بالا
اسپیلت یونیت:
همانطور که در مقاله ی نگاهی گذرا به تهویه مطبوع اشاره گردیده است، اسپیلت ها تجهیزاتی هستند که می توان از آن ها جهت سرمایش در تابستان و همچنین گرمایش در زمستان استفاده نمود.
این تجهیزات از دو بخش یونیت داخلی یا هواساز و همچنین یونیت خارجی یا کندانسور تشکیل می شوند. عمل گرمایش در این تجهیزات مانند عمل سرمایش به سیکل رانکین (شامل چهار مرحله ی افزایش فشار، حرارت دهی و میعان، کاهش فشار و اختناق، حرارت گیری و تبخیر) وابسته می باشد. از دو طریق می توان عمل گرمایش را میسر نمود. یک روش استفاده از شیر اختناق دو طرفه برای تغییر جهت سیکل رانکین خواهد بود که باعث می شود جای اواپراتور و کندانسور تغییر نماید. در این روش از برق به عنوان تامین کننده ی انرژی استفاده می شود. اما روش دوم استفاده از کویل آب گرم می باشد. در این روش آب گرم تولید شده توسط موتورخانه یا پکیج وارد کویل تعبیه شده در دستگاه می شود، سپس هوای عبوری از روی کویل گرم شده و محیط را گرم می نماید. در روش دوم سوخت مورد نیاز موتورخانه یا پکیج از طریق گاز شهری یا گازوییل تامین می شود در نتیجه عدم استفاده از سیکل رانکین باعث کاهش مصرف برق خواهد شد و تنها فن های دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند به همین دلیل این روش که منحصرا در دستگاه های داکت اسپیلت یا اسپیلت های کانالی قابلیت اجرایی شدن را دارد مقرون به صرفه تر خواهد بود.
اسپلیت ها بر اساس نوع ساخت به دو گروه اسپایت یونیت و داکت اسپلیت تقسیم بندی می شوند. در مقاله ی داکت اسپلیت بیان کردیم که عملکرد این دو دستگاه شبیه هم می باشد با این تفاوت که اسپلیت یونیت ها به طور ایستاده یا دیواری در محیط وجود دارند و هوا را مستقیما در فضا پخش می نماید
اما داکت اسپلیت ها در سقف کاذب ساختمان ها نصب می شوند و هوا را از طریق کانال کشی به محیط انتقال می دهند. همچنین هر کدام از این تجهیزات از منظر نوع کمپرسور به دو دسته ی معمولی و اینورتر تقسیم می شوند که در مقاله ی داکت اسپلیت به طور مفصل در مورد هر یک توضیح دادیم. بنابراین از علاقه مندان دعوت می شود جهت آشنایی با این دستگاه ها مقاله ی فوق را مطالعه نمایند.
مزایای اسپلیت گرمایشی:
– ظاهری زیبا
– ابعادی کوچک
– اشغال نکردن فضای محیط
– عدم تولید آلودگی(دوده و…)
– بازده بالا
– استقلال هر واحد
معایب اسپلیت گرمایشی:
– مصرف برق بالا در صورت استفاده نکردن از کویل آب گرم
– هزینه ی اولیه بالا
– تولید صدا
– گرمایش ضعیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوشتهٔ پیشین
خازن چیست
نوشتهٔ بعدی
دستگاه تصفیه آب صنعتی RO
فهرست