تعمیر و نگهداری مشعل

تعمیر و نگهداری مشعل

 

مشعل قلب سيستم گرمايش است و سرويس و نگهدراری مشعل
در كاركرد مطلوب سيستم نقش تعيين كننده‌اي دارد.
مشعل گازي
اصول سرويس و نگهداری مشعل گازی بدين قرار است:
تميز كردن بادزن
براي تميز كردن بادزن بايد اين كارها انجام گيرند:
– اتصالات سيم‌هاي برق موتور پس از علامت‌گذاري آنها، باز شوند.
– پيچ‌هاي فلنج باز شده و موتور و بادزن از بدنه مشعل جدا شوند. باز كردن را بايد از پيچ پاييني شروع كرد.
– بادزن تميز شود.
– مجموعه موتور و بادزن بازبيني شود تا از درستی آن اطمينان حاصل گردد.
رگولاتور گاز و شيرها
شيرهای گاز به نگهداري خاصي نياز ندارند و هيچگونه تعميراتي نبايد روي آنها انجام گيرد.
شيرهاي معيوب بايد توسط يك شخص متخصص تعويض شده و
پس از آن از نظر نشتي مورد آزمايش قرار گيرند. همچنين چگونگي كاركرد آنها و احتراق بررسي شود.
بررسي اتصالات
تمام اتصالات الكتريكي موتور و شير برقي بايد از نظر صحت و ايمني بازبيني شوند.
نكات قابل توجه
پس از هر عمليات نگهداري بايد:
– پارامترهاي احتراق تحت شرايط واقعي كار (درهاي بستة موتورخانه و غيره)‌بررسي شوند.
– نتايج حاصله در برگه‌هاي بازرسي ثبت شوند.
عيب‌يابي و رفع عيب
در صورت بروز اشكال در كار مشعل، ابتدا موارد زير بايد بررسي شوند:
– برق مشعل؛
– مسير سوخت (شير مغناطيسي گاز، رگولاتور گاز) و كليد فشار هوا؛
– وضعيت كليدها روي پانل كنترل
اگر بدين ترتيب اشكال پيدا و برطرف نشد، بايد مطابق جدول ۱-۱ عمل شود
جدول ۱ . عيب‌يابي و رفع عيب مشعل‌هاي گازي
عيب : فشار گاز كافي نيست
علت:
۱- فشار شبكه گاز شهر كم است.
۲- كليد فشار گاز از تنظيم خارج و يا معيوب است.
۳- فيلتر كثيف شده است.
چگونگي رفع عيب:
۱- با شركت گاز تماس بگيريد
۲- تنظيم يا تعويض كنيد
۳- آن را تميز كنيد.
عيب: موتور كار نمي‌كند ولي اتصال برق بسته است.
علت:
۱- كليد فشار هوا خراب است.
۲- كليد مشعل (روي تابلو) يا سيم كشي اشكال دارد.
۳- خازن موتور خراب است
۴- رلة مشعل خراب است.
۵- موتور خراب است.
چگونگي رفع عيب:
۱- تعويض كنيد.
۲- كليد مشعل (روي تابلو) را تعويض كنيد، يا سيم كشي مشعل را بررسي و اشكال آن را رفع كنيد.
۳- تعويض كنيد.
۴- تعويض كنيد.
۵- تعويض كنيد.
عيب: موتور كار نمي‌كند چون مدار برق مشعل باز است
علت:
۱- فيوز اصلي جريان برق سوخته است.
۲- فيوز مخصوص مشعل سوخته است.
۳- سيم كشي موتور به پايه رله اشكال دارد.
۴- اكوستان درست تنظيم است.
۵- كليد فشار هوا معيوب است.
چگونگي رفع عيب:
۱- تعويض كنيد.
۲- تعويض كنيد.
۳- بررسي و اشكال را برطرف كنيد.
۴- بررسي و تنظيم كنيد.
۵- تعويض كنيد.
عيب: مشعل درست كار نمي‌كند يعني چند ثانيه پس از تشكيل شعله، رله ري‌ست مي‌كند.
علت:
۱- كليد فشار هوا از تنظيم خارج يا خراب شده است.
۲- مدار مراقب شعله (ميله يونيزاسيون) اشكال دارد.
۳- رله خراب است.
۴- بدنة مشعل اتصال زمين نشده است.
۵- اتصال فاز و نول به پايه رله برعكس است.
چگونگي رفع عيب:
۱- تنظيم يا تعويض كنيد.
۲- وضعيت ميانة يونيزاسيون و مدار آن را بررسي و اشكال را برطرف كنيد.
۳- تعويض كنيد.
۴- اتصال زمين كنيد.
۵- اصلاح كنيد.
عيب: جرقه زده نمي‌شود.
علت:
۱- الكترودهاي جرقه اتصال كوتاه كرده‌اند يا خرابند.
۲- كابل‌هاي جرقه صدمه ديده‌اند.
۳- ترانسفورمر جرقه خراب شده است.
۴- رله خراب شده است.
چگونگي رفع عيب:
۱- الكترودها را تنظيم يا تعويض كنيد.
۲- آنها را تعويض كنيد.
۳- تعويض كنيد.
۴- تعويض كنيد.
عيب: مشعل در حين كار مكرراً خاموش مي‌شود (رله ري‌ست مي‌كند)
علت:
۱- شعله تنظيم نيست.
۲- فاصلة بين الكترودها زياد است.
۳- شير مغناطيسي گاز به دليل افت ولتاژ باز نمي‌كند. و ترانسفورمر جرقه نيز درست عمل نمي‌كند.
چگونگي رفع عيب:
۱- جريان گاز و هوا را تنظيم كنيد.
۲- فاصله را تنظيم كنيد.
۳- اين اشكال مي‌تواند مربوط به افت ولتاژ شبكه باشد. حتي‌الامكان ولتاژ را تقويت كنيد.
عيب: بادزن مشعل مداوماً كار مي‌كند اما جرقه زده نمي‌شود.
علت:
۱- سرو موتور خراب شده است.
۲- رله معيوب است.
۳- دريچة هواي مشعل گير كرده است.
چگونگي رفع عيب:
۱- تعويض كنيد.
۲- تعويض كنيد.
۳- تعويض كنيد.
عيب: شعله پس مي‌زند.
علت:
۱- سيستم جرقه‌زني اشكال دارد.
۲- گاز يا هوا بيش از مقدار لازم است.
چگونگي رفع عيب:
۱- – الكترودها را بررسي و در صورت لزوم تنظيم يا تعويض كنيد.
ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابي تعويض كنيد.
اتصال كابل جرقه به الكترودها را بررسي و در صورت شل بودن سفت كنيد. اگر اتصال بدنه كرده است برطرف كنيد.
۲- بررسي و تنظيم كنيد.
عيب: صداي احتراق زياد است.
علت:
۱- ديگ يا دودكش كثيف است.
۲- مقطع دودكش كوچك است يا گرفتگي دارد.
۳- نسبت هوا و گاز در سوخت درست نيست.
۴- بادزن كوچك است.
چگونگي رفع عيب:
۱- تميز كنيد.
۲- بادودكش مناسب تعويض كنيد.
۳- نسبت هوا و گاز را اصلاح كنيد.
۴- با بادزن مناسب تعويض كنيد.
عيب: سر و صداي مشعل زياد است.
علت:
۱- دريچة تنظيم هوا لق مي‌خورد.
۲- بادزن در جاي خود محكم نيست.
۳- موتور درست نصب نشده است.
۴- ياتاقان‌هاي موتور معيوبند.
چگونگي رفع عيب:
۱- لقي را برطرف كنيد.
۲- محكم كنيد.
۳- بررسي و اصلاح كنيد.
۴- موتور را تعويض كنيد.
شرح اجزای اصلی مشعل گازوئیلی
الکتروموتور :
الکتروموتور عامل حرکت پمپ و بادزن است و از نوع (( آسنکرون با روتور القایی قفس سنجابی )) است. سرعت الکتروموتورهای
گازوئیلی اغلب ۲۹۰۰ و در بعضی موارد ۱۴۵۰ دور در دقیقه است . ((استاتور)) این موتور دارای یک سیم پیچ اصلی راه انداز است . برای
ایجاد (( گشتاور )) بیشتر در راه اندازی موتور ، معمولا یک خازن نیز در مدار سیم پیچ راه انداز آن به صورت سری قرار داده می شود .
بادزن ( فن یا پروانه ) :
بادزن مشعل ها از نوع گریز از مرکز ( سانتریفوژ ) است که بر روی محور موتور نصب می گردد . پروانه با حرکت موتور به حرکت در می آید
و مولکول های هوای بین پره ها، همراه فن شروع به چرخش کرده ، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز از لبه ی پره ها به داخل محفظه ی
حلزونی شکل پرتاب می شوند و به طرف اطاقک احتراق هدایت می گردند . در اثر خاج شدن مولکول های هوای بین پره ها ، فشار بین
آنها کاهش یافته ، یک خلا نسبی در بین پره ها ایجاد می گردد ، در نتیجه هوای موجود در مرکز بادزن ، به سمت پره ها حرکت می کند
و به دنبال آن هوای خارج وارد پروانه می گردد. برای کنترل مقدار هوای بادزن ، در دهانه ی مکش آن یک دمپر قرار می دهند که تنظیم آن
در مشعل های کوچک ، دستی و ثابت است ولی در مشعل های بزرگ به وسیله ی یک موتور ، کنترل شده ، متناسب با مقدار سوخت
کم و زیاد می شود .
پمپ گازوئیل :
معمولا پمپ گازوئیل را در مشعل های فشار قوی به صورت دوار و یا چرخ دنده ای به صورت یک یا دو طبقه می سازند .
شیر برقی ( شیر مغناطیسی ) :
معمولا در مسیر عبور سوخت از پمپ به طرف نازل ، یک شیر برقی قرار می دهند تا در زمان خاموش بودن مشعل ، از نشت گازوئیل به
داخل اطاقک احتراق جلوگیری کند . این شیر دارای یک سوزن است که در حالت عادی تحت تاثیر وزن خود پائین آمده ، مجرای عبور
سوخت را می بندد ، وقتی که برق به سیم پیچ ( کویل ) آن می رسد ، میدان مغناطیسی ایجاد شده ، به وسیله ی کویل ، هسته ی
آهنی و در نتیجه سوزن بالا می رود و مجرای عبور سوخت به طرف نازل ، باز شده ، سوخت به داخل دیگ پاشیده می شود. شیر برقی
ممکن است روی پمپ در روی لوله حد فاصل پمپ و نازل نصب شود.
کوپلینگ :
کوپلینگ قطعه ای است که حرکت الکتروموتور را به پمپ منتقل می کند و معمولا از جنس پلاستیک است. در این دستگاه یک لقی
جزئی بین محور الکتروموتور و پمپ ایجاد می شود تا در لحظه ی راه اندازی اینرسی ( لختی ) پمپ روی الکتروموتور نباشد و الکتروموتور
راحت تر بتواند به حرکت در آید.در صورت گریپاژ کردن پمپ ، معمولا کوپلینگ می شکند و موتور هرز می شود در نتیجه، الکتروموتور از
خطر سوختن محفوظ می ماند و در صورت معیوب شدن الکتروموتور و یا پمپ ، فقط دستگاه معیوب را تعویض می کنند.
نازل :
نازل قطعه ای است که گازوئیل را به صورت پودر به مقدار معین با چرخش با زاویه معین به شکل مشخص و به صورت تصفیه شده به
داخل دیگ می پاشد .سوخت با توجه به شکل فضای حد فاصل نوک قطعه ی مخروطی و پوسته به صورت توخالی ، تو پر و نیمه پر
پاشیده می شود .نازل ها تحت یکی از چهار زاویه ی ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ و ۸۰ درجه سوخت را به داخل اطاقک احتراق می پاشند که زاویه ی
کم برای اطاقک احتراق عمیق و زاویه ی زیاد برای اطاقک احتراق کم عمق مناسب است .ظرفیت نازل برحسب GPH ، Kg / hr و Lit / hr
معین می شود . اگر در روی نازل ، ظرفیت را بدون واحد بنویسند منظور ، ظرفیت برحسب (GPH) است bar باشد مقدار دبی سوخت
عبوری از نازل بیش از مقدار ظرفیت اسمی حک شده روی .
تراسفورماتور جرقه :
در این تراسفورماتور انرژی الکتریکی می تواند در یک قطعه ی آهن به انرژی مغناطیسی تبدیل شود و انرژی مغناطیسی نیز می تواند به
انرژی الکتریکی تبدیل گردد. به عبارت دیگر اگر یک سیم پیچ دور یک قطعه آهن پیچیده شود و جریانی از آن بگذرد ، آهن مغناطیس می
شود ، حال اگر یک سیم پیچ دیگر دور هسته ی آهنی پیچیده شود امکان دارد جریان دیگری در آن به وجود آید. برای تبدیل انرژی
مغناطیسی به انرژی الکتریکی در سیم پیچ ثانویه ، باید حوزه ی مغناطیسی دائما تغییر کند ، این عمل با اتصال سیم پیچ اولیه به جریان
متناوب AC انجام می شود. جریان متناوب برق شهر در یک ثانیه ۱۰۰ مرتبه تغییر جهت می دهد که این خود باعث تغییر قطب های
مغناطیسی ، به اندازه ی ۱۰۰ bar در یک ثانیه می شود.یک ترانسفورماتور جرقه باید ولتاژ خیلی زیادی را تولید کند تا باعث ایجاد قوس
الکتریکی بین دو الکترود شود. این میزان در حدود ۱۰۰۰۰ ولت است که بین ۰ تا ۱۵۰۰۰ ولت ، ۱۰۰ مرتبه در ثانیه تغییر می کند.
هنگامیکه قوس الکتریکی تولید شود ، ولتاژ به میزان قابل توجهی افت می کند بنابراین ، ترانسفورماتور طوری ساخته می شود که قدرت
مصرفی خودش را تنظیم کند وگرنه
با کشیدن بار بیش از اندازه خواهد سوخت.
الکترودهای جرقه:
الکترودهای جرقه از جنس فولاد ضد زنگ ( استیل ) و با روپوش چینی هستند. هیچ گاه نباید فاصله ی میله ی الکترود ها از قسمت
های فلزی مشعل ، کمتر از ۶ میلی متر شود. محل نصب الکترود ها در بالا و جلوی نازل است. همین که سوخت پودر شده ی در حال
چرخش از نازل خارج شود با هوای متلاطم عبور کرده از (شعله پخش کن) مخلوط می شود ، این مخلوط توسط جرقه ی بین سر
الکترودها مشتعل می گردد.
شعله پخش کن:
شعله پخش کن قطعه ای است که سر راه ورود هوا به اطاقک احتراق قرار می گیرد و آن را خلاف جهت چرخش سوخت ، به چرخش در
می آورد تا باعث اختلاط هرچه بهتر سوخت و هوا گردد.
چشم الکتریکی:
چشم الکتریکی مقاومتی الکتریکی است که بر اثر تابش نور به آن ، مقدار مقاومتش کم می شود و بالعکس. از این خاصیت برای کنترل
شعله در مشعل های گازوئیلی و بعضی مشعل های گازی استفاده می شود. چشم الکتریکی را در داخل لوله ی مشعل رو به طرف
شعله قرار می دهند ، اگر شعله تشکیل نشود مقدار مقاومت الکتریکی چشم زیاد خواهد بود و جریانی از آن نمی گذرد تا به رله ی
کنترل مشعل برسد در نتیجه رله بلافاصله مشعل را از کار می اندازد که اصطلاحا گویند مشعل (ری ست) کرده است ولی اگر شعله
تشکل شود ، با عبور جریان از آن رله نیز تاثیر گرفته ، به مشعل اجازه ی ادامه ی کار را می دهد.
بدنه ی مشعل:
بدنه ی اغلب مشعل های گازوئیلی و گازی از نوع چدن ریخته گری است که قطعات مختلف مشعل بر روی آن نصب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نوشتهٔ پیشین
محاسبه حجم منبع ذخیره
نوشتهٔ بعدی
اصول کار چیلر جذبی
فهرست